Thư tạm thời

Thư Tạm Thời

Địa chỉ email an toàn, dùng một lần để bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của bạn. Với Temp Mail, quản lý tối đa 20 địa chỉ email và 5GB dung lượng lưu trữ. Lý tưởng để đăng ký an toàn và giữ hộp thư đến chính của bạn luôn sạch sẽ.

Địa chỉ email tạm thời của bạn