Biểu trưng itself tools
itself
tools
Biểu trưng itself tools

Chúng tôi phát triển các công cụ trực tuyến được thực thi cục bộ trên thiết bị của bạn. Vì vậy, các công cụ của chúng tôi không cần gửi tệp hoặc dữ liệu âm thanh và video của bạn qua internet để xử lý chúng. Tất cả công việc được thực hiện cục bộ bởi chính trình duyệt, làm cho các công cụ của chúng tôi nhanh chóng và an toàn! Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng vị trí hoặc công cụ chia sẻ của chúng tôi, dữ liệu vị trí hoặc dữ liệu bạn chia sẻ sẽ được gửi qua internet.

Trong khi hầu hết các công cụ trực tuyến khác gửi tệp đến các máy chủ từ xa để thực hiện các thao tác trên chúng thì chúng tôi lại không. Với chúng tôi, quyền riêng tư của bạn được bảo vệ!

Chúng tôi đạt được điều này bằng cách sử dụng các công nghệ web mới nhất: HTML5 và WebAssembly, một dạng mã được chạy bởi trình duyệt cho phép các công cụ trực tuyến của chúng tôi thực thi với tốc độ gần như nguyên bản.