ਅਸਥਾਈ ਮੇਲ

ਅਸਥਾਈ ਮੇਲ

ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਈਮੇਲ ਪਤੇ। ਟੈਂਪ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, 20 ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ 5GB ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼।

ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਥਾਈ ਈਮੇਲ ਪਤਾ